2018-04-03 08:22:41
Do nhu cầu mở rộng sản xuất và in hộp carton, in thùng carton nay chúng tôi cần tuyển nhân viên vận hành máy bồi sóng tự động vận hành sản xuất tại xưởng sản xuất 2Tprint như sau:
Thiết kế