Folder, kẹp file tài liệu là 1 dạng văn phòng phẩm dùng để đựng các hồ sơ, hóa đơn.... được thiết kế sáng tạo, tỉ mỉ giúp tạp sự khác biệt cho thương hiệu của doanh nghiệp, công ty. Sử dụng Folder hay kẹp file  có thiết kế đẹp sẽ tạo được sự chuyên nghiệp khi bạn gặp đối tác, khách hàng, vừa quảng bá được cho công ty lại rất thuận tiện trong quá trình vận chuyển và bảo quản tài liệu.